معنی و ترجمه کلمه contestation به فارسی contestation یعنی چه

contestation


بحث ،منازعه ،مناظره ،رقابت ،مرافعه ،رد
بازرگانى : اعتراض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها