معنی و ترجمه کلمه contexture به فارسی contexture یعنی چه

contexture


ترکيب ،بافت ،مفاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها