معنی و ترجمه کلمه contiguous به فارسی contiguous یعنی چه

contiguous


پيوستگى ،نزديک ،مجاور،همجوار،پيوسته ،متصل ،مربوط بهم
کامپيوتر : دوام
روانشناسى : مجاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها