معنی و ترجمه کلمه contingent annuity به فارسی contingent annuity یعنی چه

contingent annuity


قانون ـ فقه : پرداخت مقررى به علت اتفاق غير مترقبه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها