معنی و ترجمه کلمه contingent liability به فارسی contingent liability یعنی چه

contingent liability


بدهى احتمالى
قانون ـ فقه : بدهى اتفاقى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها