معنی و ترجمه کلمه contingent به فارسی contingent یعنی چه

contingent


موکول يا موقوف به( با on يا)upon ،وابسته ،محتمل الوقوع ،تصادفى ،مشروط،موکول
قانون ـ فقه : سهم يک منطقه يا يک شهر در دادن بيگار و سرباز
روانشناسى : مشروط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها