معنی و ترجمه کلمه continous rod mill به فارسی continous rod mill یعنی چه

continous rod mill


علوم مهندسى : دستگاه نورد سيم دائمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها