معنی و ترجمه کلمه continually به فارسی continually یعنی چه

continually


دائما"

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها