معنی و ترجمه کلمه continuator به فارسی continuator یعنی چه

continuator


دنبال کننده ،ادامه دهنده ،مستمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها