معنی و ترجمه کلمه continuity of operations به فارسی continuity of operations یعنی چه

continuity of operations


مداومت عمليات
علوم نظامى : تسلسل عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها