معنی و ترجمه کلمه continuous inventory به فارسی continuous inventory یعنی چه

continuous inventory


بازرگانى : موجودى مستمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها