معنی و ترجمه کلمه continuous scrolling به فارسی continuous scrolling یعنی چه

continuous scrolling


کامپيوتر : حرکت پيوسته

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها