معنی و ترجمه کلمه continuous strip photography به فارسی continuous strip photography یعنی چه

continuous strip photography


علوم نظامى : عکاسى به طريق نوار مداوم عکسبردارى هوايى با نوار مداوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها