معنی و ترجمه کلمه contour به فارسی contour یعنی چه

contour


فرم دادن ،شکل دادن ،منقابل ،ضد،فرم ،شکل ،طرح پيشخوان ،بدنه ،پست و بلندى ،محيط مريى ،دوره ميزان منحنى ،محيط مرئى ،خط فاصل درنقشه هاى رنگى ،نقشه برجسته ،نقاشى کردن ،طراحى کردن ،حدفاصل
علوم مهندسى : هيکل
معمارى : خط کناره نما
ش يمى : کانتور
روانشناسى : نماى کرانى
علوم هوايى : خط واصل
علوم نظامى : عوارض زمين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها