معنی و ترجمه کلمه contraband به فارسی contraband یعنی چه

contraband


غير مجاز،کالاى قاچاق ،تجارت قاچاق ياممنوع ،قاچاق
قانون ـ فقه : محموله قاچاق ،قاچاق
بازرگانى : کالاى غير مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها