معنی و ترجمه کلمه contrabanded goods به فارسی contrabanded goods یعنی چه

contrabanded goods


قانون ـ فقه : اموال و اشيا قاچاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها