معنی و ترجمه کلمه contract curve به فارسی contract curve یعنی چه

contract curve


منحنى مبادله
بازرگانى : منحنى قرارداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها