معنی و ترجمه کلمه contractionary fiscal policy به فارسی contractionary fiscal policy یعنی چه

contractionary fiscal policy


بازرگانى : سياست مالى انقباضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها