معنی و ترجمه کلمه contracts به فارسی contracts یعنی چه

contracts


قانون ـ فقه : عقود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها