معنی و ترجمه کلمه contradictious به فارسی contradictious یعنی چه

contradictious


متناقض گو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها