معنی و ترجمه کلمه contradictory remark (or judgment) به فارسی contradictory remark (or judgment) یعنی چه

contradictory remark (or judgment)


قانون ـ فقه : نقيضه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها