معنی و ترجمه کلمه contrapuntist به فارسی contrapuntist یعنی چه

contrapuntist


کسيکه درجفت کردن اوازها استاداست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها