معنی و ترجمه کلمه contrariwise به فارسی contrariwise یعنی چه

contrariwise


برعکس ،بطور وارونه ومعکوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها