معنی و ترجمه کلمه contrast به فارسی contrast یعنی چه

contrast


رنگ زمينه ،هم سنجى ،مغايرت ،برابر کردن ،تباين ،مقابله ،تقابل ،کنتراست ،مقايسه کردن
کامپيوتر : تباين
روانشناسى : تقابل
علوم هوايى : اختلاف شدت فروزندگى بين اجزاء مختلف يک عکس
علوم نظامى : زمينه طرح و سايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده