معنی و ترجمه کلمه contribution به فارسی contribution یعنی چه

contribution


جبران ضرر وارده به يکى از شرکا به وسيله سايرين ،اعانه دادن ،پولى که براى مصارف عام المنفعه بدهند شرکت ،سهميه ،سهم ،اعانه ،هم بخشى ،همکارى وکمک
قانون ـ فقه : سهم الشرکه
بازرگانى : شرکت ،کمک ،اعانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها