معنی و ترجمه کلمه contrived scarcity به فارسی contrived scarcity یعنی چه

contrived scarcity


کميابى ساختگى ،کميابى مصنوعى
قانون ـ فقه : کميابى مصنوعى
بازرگانى : کميابى ساختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها