معنی و ترجمه کلمه control and warning center به فارسی control and warning center یعنی چه

control and warning center


علوم نظامى : سيستم کنترل و اعلام خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها