معنی و ترجمه کلمه control block به فارسی control block یعنی چه

control block


کنده کنترل
کامپيوتر : بلوک کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها