معنی و ترجمه کلمه control equipment به فارسی control equipment یعنی چه

control equipment


ابزار نظارت ،ابزار وارسى ،ابزار پايش( از پاييدن)
معمارى : ابزار پايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها