معنی و ترجمه کلمه control field به فارسی control field یعنی چه

control field


فيلد کنترل
کامپيوتر : ميدان کنترلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها