معنی و ترجمه کلمه control grid به فارسی control grid یعنی چه

control grid


تورى کنترل
الکترونيک : شبکه فرمان
علوم هوايى : شبکه کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها