معنی و ترجمه کلمه control period به فارسی control period یعنی چه

control period


دوره کنترل اماد
علوم نظامى : مدت زمان کنترل و بررسى اماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها