معنی و ترجمه کلمه control structure به فارسی control structure یعنی چه

control structure


ساختار کنترلى ،ساخت کنترل
کامپيوتر : ساختار کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها