معنی و ترجمه کلمه control zone به فارسی control zone یعنی چه

control zone


منطقه کنترل هوايى
علوم نظامى : منطقه فضاى هوايى تحت کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها