معنی و ترجمه کلمه controllability به فارسی controllability یعنی چه

controllability


علوم مهندسى : قابليت کنترل
علوم هوايى : قابليت کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها