معنی و ترجمه کلمه controlled net به فارسی controlled net یعنی چه

controlled net


شبکه مخابراتى کنترل شده
علوم نظامى : مدار کنترل شده مخابراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها