معنی و ترجمه کلمه controlled variable به فارسی controlled variable یعنی چه

controlled variable


کامپيوتر : متغير کنترل شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها