معنی و ترجمه کلمه controversy به فارسی controversy یعنی چه

controversy


مجادله ،هم ستيزى ،مباحثه ،جدال ،ستيزه ،بحث
روانشناسى : مناقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها