معنی و ترجمه کلمه controvert به فارسی controvert یعنی چه

controvert


ردکردن ،هم ستيز کردن ،مخالفت کردن ،منکر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها