معنی و ترجمه کلمه conventinal method به فارسی conventinal method یعنی چه

conventinal method


عمران : روش سنتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها