معنی و ترجمه کلمه conventional milling machine به فارسی conventional milling machine یعنی چه

conventional milling machine


علوم مهندسى : دستگاه فرز معمولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها