معنی و ترجمه کلمه conventional submarine به فارسی conventional submarine یعنی چه

conventional submarine


زيردريايى معمولى
علوم دريايى : زيردريايى غيرهسته اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها