معنی و ترجمه کلمه conversationalist به فارسی conversationalist یعنی چه

conversationalist


خوش صحبت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها