معنی و ترجمه کلمه conversely به فارسی conversely یعنی چه

conversely


بطور معکوس ،معکوس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها