معنی و ترجمه کلمه conversely به فارسی conversely یعنی چه

conversely


بطور معکوس ،معکوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها