معنی و ترجمه کلمه conversion table به فارسی conversion table یعنی چه

conversion table


کامپيوتر : جدول تبديل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها