معنی و ترجمه کلمه conversion به فارسی conversion یعنی چه

conversion


استفاده بلاجهت و من غير حق از مال غير اختلاس کردن ،تبديل يک بدهى به بدهى ديگر با نرخ ارز کمتر،قلب ،تبديل ،تسعير،تغيير کيش
کامپيوتر : تبديل
عمران : تبديل
قانون ـ فقه : تغيير مذهب
روانشناسى : نوکيشى
بازرگان ى : تبديل ،تسعير
ورزش : پرتاب ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها