معنی و ترجمه کلمه conveyor به فارسی conveyor یعنی چه

conveyor


حمل کننده( مصالح ساختمانى)، )conveyer(ناقل ،حامل
علوم مهندسى : بالابر
عمران : حمل کننده
شيمى : نقاله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها