معنی و ترجمه کلمه conviction به فارسی conviction یعنی چه

conviction


محکوم يا مجرم شناخته شدن ،محکوميت ،عقيده محکم
قانون ـ فقه : محکوميت مجرميت
روانشناسى : اعتقاد راسخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها