معنی و ترجمه کلمه convincer به فارسی convincer یعنی چه

convincer


قانع کننده ،متقاعد کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها