معنی و ترجمه کلمه convoy joiner به فارسی convoy joiner یعنی چه

convoy joiner


ناوهاى منفردى که به کاروان دريايى پيوسته اند
علوم نظامى : ناوهاى متفرقه اضافى در ستون دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها